Utførende Varme- og kuldeinstallasjoner

Ansvarlig utførende varme- og kuldeinstallasjoner, tiltaksklasse 2

Fagområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende vannbårne varme-, og kjøleinstallasjoner. Fagområdet omfatter også tilkobling av varme- og kjølebatterier til ventilasjonsaggregater samt tilkobling av sekundærsiden til varmeveksler fra fjernvarme.
Utførelse av disse installasjonene omfatter montering av komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr. Lyd- og branntetting av rørføringer gjennom lyd- og brannskiller inngår i oppgaven.
Utførelse av varmeinstallasjoner omfatter komplett anlegg uavhengig av energitype, inkludert tilslutning til røykkanal og brensel tank.

Utførende varme- og kuldeinstallasjoner i Tiltaksklasse 2
Godkjenningsområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med middels kompleksitet eller med middels konsekvenser ved feil. Godkjenningsområdet omfatter også varmeanlegg med effekt høyst 150 kW, samt kulde- og varmepumpeanlegg med kondensatoreffekt høyst 150 kW.
Oppgaven omfatter installasjoner i byggverk med flere boenheter, brannceller eller brukerområder, hvor gjennomføringer i bygningsdeler som skal oppfylle lydtekniske og branntekniske krav kan være kritiske.

Eksempler på sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 kan være:

– installasjoner i middels store boligbygninger t.o.m. 4 etasjer,
– installasjoner i middels store skoler og barnehager t.o.m. 4 etasjer,
– installasjoner i overnattingsbygninger t.o.m. 4 etasjer,
– installasjoner i middels store idrettsbygninger t.o.m. 2 etasjer,
– andre installasjoner med tilsvarende kompleksitet.