Montering av vannmåler

 

Skedsmo kommune utleveres én vannmåler og konsoll pr abonnent. AIK VVS AS ordner med alt som skal til for installasjonen av vannmåleren. Det er fastsatt krav om montering av tilbakeslagsventil, derimot må enhver huseier innrette seg med oppgradering av røranlegget. Ved montering av tilbakeslagsventil, må også ekspansjonskar vurderes.
Imidlertid er ikke installasjon av tilbakeslagsventil en del av kommunens vannmålerprogram.
https://www.skedsmo.kommune.no/globalassets/teknisk/vann-og-avlop/veileder-for-vannmalerinstallasjoner-i-skedsmo-kommune-vedtatt-ks28012015.pdf

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på tlf: 98 00 31 60 / 90 22 50 47