Prosjekterende Sanitærinstallasjoner

Ansvarlig Prosjekterende Sanitærinstallasjoner, tiltaksklasse 1
Prosjektering av sanitærinstallasjoner skal omfatte en spesifikasjon av produkter som inngår i installasjonen og det skal sikres at produktene har produktdokumentasjon, jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Det skal videre angis nødvendig dimensjonering og kravspesifikasjon til brannsikring for gjennomføringer i vegger og brannskiller.
Prosjekteringen omfatter også utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold.
Prosjektering av sanitærinstallasjoner i Tiltaksklasse 1 gjelder herunder:
Prosjektering av nye eller endring av eksisterende installasjoner med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet, i bygning med inntil to boenheter over hverandre.
Prosjektering av sanitærinstallasjoner omfatter plassering av sanitærutstyr med tilhørende rørsystemer, herunder vann- og avløpsledninger, manuelle brannslanger og stikkledninger fram til kommunalt ledningsnett. Godkjenningsområdet omfatter derimot prosjektering av renseanlegg for vann og avløp og prosjektering av sanitærinstallasjon for mindre bassenger.
Eksempler på tiltak i denne klassen kan være installasjoner i
fritidsbolig og enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus,
mindre publikums- og arbeidsbygning.