Prosjekterende Varme- og kuldeinstallasjoner

Ansvarlig Prosjekterende varme- og kuldeinstallasjoner, tiltaksklasse 1
Fagområdet omfatter prosjektering av vannbårne varme- og kuldeinstallasjoner. Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner skal omfatte en spesifikasjon av produkter som inngår i installasjonen og det skal sikres at produktene har produktdokumentasjon, jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.
Prosjekteringen omfatter også tilkobling av varme- og kjølebatterier til ventilasjonsaggregater samt tilkobling av sekundærsiden til varmeveksler fra fjernvarme.
dimensjonering og kravspesifikasjon til brannsikring for gjennomføringer i vegger og brannskiller.
Ved prosjektering av systemer for vannbåren varme og varmeinstallasjoner for fast-, flytende- og gassformig brensel eller kombinasjon av disse med tilhørende rørsystem, brenseltank m.v. samt tilslutning av installasjonen til røykkanal, skal plassering fremgå av prosjekteringsunderlaget.
Prosjekteringen omfatter også utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon som grunnlag for utarbeiding av FDV-rutiner for driftsfasen.
Godkjenningsområdet innen prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i Tiltaksklasse 1 omfatter:
Prosjektering av nye eller endring av eksisterende installasjoner med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet, i bygning med inntil to boenheter over hverandre. Godkjenningsområdet omfatter varme- og kuldeinstallasjoner med effekt inntil 50 kW.
Eksempler på tiltak i denne klassen kan være installasjoner i
– fritidsbolig og enebolig, tomannbolig, rekkehus, kjedehus,
– mindre publikums- og arbeidsbygning.