Utførende Sanitærinstallasjoner

Ansvarlig Utførende Sanitærinstallasjoner, tiltaksklasse 2
Fagområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende sanitærinstallasjoner.
Utførelse av sanitærinstallasjoner omfatter montering av komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr. Lyd- og branntetting av rørføringer gjennom lyd- og brannskiller inngår i oppgaven.
Fagområdet omfatter også legging av vann- og avløpsledninger utenfor byggverket (stikkledninger) frem til kommunalt ledningsnett og installering av manuelle brannslanger i byggverket.

Utførende av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2
Godkjenningsområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med middels kompleksitet eller med middels konsekvenser ved feil.
Oppgaven omfatter installasjoner i byggverk med flere boenheter, brannceller eller brukerområder, hvor gjennomføringer i bygningsdeler som skal oppfylle lydtekniske og branntekniske krav kan være kritiske.

Eksempler på sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 kan være:

– installasjoner i middels store boligbygninger t.o.m. 4 etasjer,
– installasjoner i middels store skoler og barnehager t.o.m. 4 etasjer,
– installasjoner i overnattingsbygninger t.o.m. 4 etasjer,
– installasjoner i middels store idrettsbygninger t.o.m. 2 etasjer,
– andre installasjoner med tilsvarende kompleksitet.