Ansvarlig Søker

Ansvarlig søkers oppgave og ansvar bestemmes av pbl. § 23-4 og med ytterligere presisering av byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m.
AIK VVS AS er godkjent som søker i tiltaksklasse 1, en søkerfunksjon som omfatter lite komplekse søknader med det følgende ansvaret for å utarbeide tiltaksprofil for deres tiltak samt synliggjøre dette i gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3.
Som søker har foretaket samtidig ansvar for at alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap 14.
Vi koordinere med andre aktører for å søke tillatelse hos kommunen. Ta gjerne kontakt med daglig leder for gjennomgang av deres planer. Nærmere informasjon om byggeregler, søknadsplikt tiltak med mer er å finne på web: www.dibk.no