Uavhengig kontrollerende Våtrom (i boliger)

Uavhengig kontrollerende Våtrom (i boliger), tiltaksklasse 1
Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger samt for fritidsboliger med mer enn en boenhet.
Byggesaksforskriften § 14-6 regulerer gjennomføring av kontrollen for dette godkjenningsområdet. Når det gjelder fuktsikring av våtrom er det først og fremst utførelsen som skal kontrolleres. Kontroll av våtrom foretas når våtrom er tilnærmet ferdigstilt.
Kontrollen for godkjenningsområdet omfatter:
– plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
– visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
– synliggjøring av eventuell lekkasje fra cisterne ved utløp til gulv
– samsvar mellom spesifikasjon av produktene for membran, slukmansjett og sluk og produkter som er benyttet
– bekreftelse i produktdokumentasjon av samvirke mellom produktene membran, slukmansjett og sluk