Utførende Slukkeinstallasjoner

Utførelse av slukkeinstallasjoner, tiltaksklasse 1
Fagområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende slukkeinstallasjoner som for eksempel sprinkleranlegg.
Utførelse av slukkeinstallasjoner omfatter alle typer manuelle og automatiske slukkeinstallasjoner, innvendige eller utvendige. Det omfatter bl.a. montering av komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr. Lyd- og branntetting av rørføringer gjennom lyd- og brannskiller inngår i oppgaven.
Utførelse av slukkeinstallasjon gjelder innvendig eller utvendig slukkeanlegg inkludert forsyningsanlegg for alle typer slukkemiddel.
Godkjenningsområdet i Tiltaksklasse 1
Godkjenningsområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med liten kompleksitet eller med små konsekvenser ved feil i bygninger i risikoklasse 1 – 4 og brannklasse 1.
Eksempler på slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 kan være:
– installasjoner i enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus,
– installasjoner i mindre bygninger for publikum og arbeidsbygninger,
– andre installasjoner av tilsvarende kompleksitet.