Vannbåren gulvvarme og varmepumpe

VANNBÅREN VARME
Dette er fremtidens oppvarmingssystem. Vanlig elektrisk varme binder deg opp til din elektrisitetsleverandør. Ved vannbåren varme står du fritt til å velge energileverandør og kan blant annet benytte solenergi, olje eller gass. En ny mulighet er å installere en varmepumpe som henter energien i naturen.
 

 
Fordeler med vannbåren gulvvarme
> Gulvvarme er et usynlig system som forenkler møbleringen. Ingen elementer på veggene å ta hensyn til.
> Gulvvarme er komfortabelt for småbarn, som ofte leker på gulvet.
> Gulvvarme forenkler rengjøringen. Ingen rør og elementer som samler støv, gulvet tørker fort etter vask.
> Gulvvarme gir et bedre inneklima. Ingen fare for overoppheting eller oppvirvling av støv.
Gulvvarme er økonomisk. Energismart teknologi i romreguleringssystemet.
Velg det installasjonsalternativet som passer best for deg

Festing mot armering

 
Varmesløyfer festet mot armering og innstøpt i betong.
Les mer
Festeskinne på betong
 

Varmesløyfer montert i festeskinne pål betong eller lettbetong, innstøpt i støpemasse.
Les mer
Festeskinne på isolasjon

Varmesløyfer i festeskinne mot isoleringen (min. 150 mm ved montering på mark), innstøpt.
Les mer

Gulvvarmekassett 20

 

 
Varmesløyfer monteres i Uponor Gulvvarmekassett 20. Kassettene fordeler varmen til overgulvet.
Les mer
Gulvvarmekassett med isolering
 

Varmesløyfer monteres i Uponor Gulvvarmekassett 20. Kassettene fordeler varmen til overgulvet.
Les mer
Spaltegulv på tvers av bjelker
 

Varmesløyfer i spaltegulv på tvers av trebjelker. Gulvvarmeplater fordeler varmen til overgulvet.
Les mer

Spaltegulv mellom bjelker

 

Varmesløyfer i spaltegulv mellom trebjelker. Gulvvarmeplater fordeler varmen til overgulvet.
Les mer
Gulvvarmesponplate

Varmesløyfer (17 mm rør) montert i gulvvarmesponplate sammen med varmefordelingsplater
Les mer
Gulvvarmeplate 20

Varmesløyfer montert i gulvvarmeplate for 20 mm rør.
Les mer
Gulvvarmeplate 12
 

Varmesløyfer montert i gulvvarmeplate for 12 mm rør.
Les mer
Trinnlydplate på trebjelkelag
 

Varmesløyfer på trebjelkelag montert i Uponor Silencio Trinnlydsplate.
Les mer
Trinnlydplate på betong

Varmesløyfer montert i Uponor Silencio Trinnlydplate på betongbjelkelag.
Les mer
VARMEPUMPER SOM HENTER ENERGIEN I NATUREN
(luft, jord, fjell, grunnvann eller sjø)
Jorden er en varmekilde, og denne energien kan hentes ut ved hjelp av en varmepumpe. Varmepumpe kan benyttes til ulike oppvarming og kjølesystemer.
Hva er en energibrønn?
En energibrønn er et borehull i terreng som utnytter grunnvannstilstrømning eller bergvarme i fjell.
Normalt børes brønn fra 100 – 200m i bergbaserte anlegg, og 40 – 50m i grunnvannsbrønnen.
Energi brønner brukes primært til varmeopptak for varmepumpe til småhusbebyggelse.
For større anlegg til offentlige og private benyttes energibrønner til både varme og kjøling
Disse anleggene kalles da gjerne for termiske energilagre
Termiske energilagre henter kjøling om sommeren og returnerer overskuddsvarme til berget for varmeavgivelse på vinterstid.
Energibrønn må ikke forbindes med jordvarmeanlegg som baserer varme opptak fra grunne grøfter i jordsmonn.
I prinsippet kan energibrønner bores overalt, men det kreves særdeles
kunnskap, kvalitet og kompetanse.
Energibrønn er en sikker engangsinvestering som lar deg utnytte en miljøvennlig og fornybar energiressurs. Energitilgang fra bergvarmen vil alltid være tilstede, uavhengig av konjunkturer og politikk.
Les mer om varmepumper på
http://www.basum.no

http://www.nibevillavarme.no

http://www.friganor.no

http://www.normann-etek.no

NB! Du kan få støtte til å montere varmepumpe. Kontakt ENØK-senteret i din kommune.
Skulle våre tjenester være av interesse, ta gjerne kontakt med daglig leder, for en uformell prat på tlf 98003160